Szolgáltatások

Büntetőjog

Irodám kiemelten a költségvetést károsító-, gazdálkodás rendjét sértő-, vagyon elleni-, szellemi tulajdonjog elleni bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásokban vállal képviseletet, azonban az ügy jellegétől függően egyéb büntetőeljárásokban is eljárunk, továbbá sértetti jogi képviselőként is fellépünk ügyfeleink érdekében.

Adójog

Magánszemélyek és gazdasági társaságok képviselete adóhatósági eljárásban.

Csődjog

Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek csődeljárásban, hitelezőkkel való egyezségkötéssel történő rendezése, illetve a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek felszámolás útján való megszüntetése. Irodám vállalja a csődeljárásban, felszámolási eljárásban, jogi képviselet, tanácsadás keretében, a hitelezőkkel illetve a felszámolóval való kapcsolattartást, a felszámolási illetve csődeljárás sikeres lebonyolítása érdekében.

Szerződések joga

Gazdasági társaságok működési körében előforduló szerződések szerkesztése, véleményezése.

Ingatlanjog

Lakó-, mezőgazdasági-, és egyéb ingatlanokkal kapcsolatos szerződések szerkesztése, véleményezése.

Európai Emberi Jogi Bíróság

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének körébe tartozó jogsérelem, esetén irodám vállalja a beadvány megszerkesztését, valamint a teljes eljárásban történő képviseletet.